Георг Краев:

„Жената прави културата”

 (част от интервю)

 

– Как е оцелявала фолклорната традиция, културата на българина?

– Благодарение на жената. Не би оцеляла, ако майката не е великата богиня, ако не е Хестия (гръцка богиня на домашното огнище)в своя дом. В добрата стара фолклорна традиция на българите жената е тази, която прави културата. Мъжът е големият пътешественик. Той е героят, който отива навън, убива дивеч и го носи вкъщи. Този дивеч жената превръща в култура, в добра енергия (като го сготвя). Култура означава да превърнеш нещо диво в нещо питомно.

 – Защо червени яйца?

– Червените яйца са знак, че идва да се роди новото слънце. Във фолклора Христос е наричан Райко, слънцето също е наричано Райко. Тоест Великден е празникът на онова слънце, което ще възкръсне за нов живот. Яйцата са материален израз на това възкресение. Те неслучайно трябва да се счупят. В Сливенско например на понеделника след Великден са викали „разтурен понеделник“. Тогава момите и ергените са се предрешвали, маскирали са се и са се качвали на две съседни хълмчета – на едното момите, а на другото момците. И са мятали яйцата си един към друг. Пресрещането и счупването на две яйца означавало, че онези двамата, които са ги метнали, ще се оженят, тоест че ще се роди нов човек. Толкова е красиво.