Archive for December, 2013

img_10086

За учението няма възраст, раса или пол!
Учението е сила за твоето бъдеще!
Учението е безценно знание!