SCAN0014

 

                                     Обучението дава самочувствие и ни поставя във време-пространството там, където трябва да бъдем! А и съпоставителният ракурс ни прави значими на базата на придобитите компетентности! Така че – обучавайте се и знайте!  Никой не може да бъде по-силен от знанието, информираността и респективно – словото!