Здравейте, г-н Максимов! Включвам се и в блога, преди още да съм получила някакво мнение по въпроса, който аз на свой ред Ви зададох.  Явно в холдинга, в който работите (не ще съобщя името от съображения за сигурност!), има специалисти, които ще потвърдят моето схващане . Разбрах от сайта Ви, че имате и издателка дейност, при това работите с най-големите книгоразпространителски вериги в България. Чест Ви прави, че ми задавате този въпрос!
                        Изразът “предлагам оферта” е неприемлив и от мен. Думата оферта е латинска и означава предложен. Така че заедно с Вас да помислим дали добре би звучало “Предлагам ти предложение”. Получава се тавтология. Не е добре, разбира се. Правилно е: “Правя ти оферта”, “Имам оферта за тебе”. Съгласен ли сте? Моля, ще очаквам Вашето предложение за правилен изказ. Това е коментарът, въпреки че не е пристигнал все още очакваният отговор…