По случай 50-годишнината на училището имах удоволствието да подаря на открития през 2010 г. музей, разположен на третия етаж, една стара книга от моята наследствена библиотека – Календар за 1875 г. Беше истинско удоволствие и за директора Соли Христов. В нея се откриват интересни данни за средните училища и университетите в Европа по онова време, население на големите градове в Европа, информация за печатните издания през този период, географски препратки, карта на Европа и още много забавни материали за паричните единици на различните народи,… Много ценно и интересно четиво. В музея най-старата книга е от 1865 г. (“Христоматия по старобългарски език”). Първият учителски правилник се пази също (1883 г.). Документът за завършено образование от 1900 г. е интересен за  нас днес. Пази се и вестник “Учителско дело” от 1921 г., фотография на първия инструментален оркестър на гр. Пловдив, … общо 1571 експоната. Интригуващо е да се потопи човек в миналото, но не само това, защото и днешната езикова практика в училището беше стимулирана от моите представяния на помагалата, които осъществих, поощрена от ученици и учители, с любезната им покана (за което искрено благодаря!). Два дена имах срещи с доста ученици и техните учители по български език. Присъстваха ученици от 11. клас  и  от 12. клас.  Силно впечатление ми направи учителката по химия – Марияна Джонгарова, – която с голям интерес присъстваше на втория ден. Интересът при нея е провокиран от есето като жанр и разликата между разказ и разказът есе… Присъства и учителката по физика (зам.-директор по учебната дейност) – Виолета Говедарова.

                                 Г-жа Говедарова слушаше с изключителен интерес за правописа на някои проблемни думи в езика, както и за цялата система при оформяне на речниците за слято, полуслято и разделно писане.

                           С други учители по български език, присъстващи на изявата – Красимира Вътева, Радка Атанасова, Мария Костова. Трябва да отбележа и присъствието на историчката Иванка Вълчева.

                           В антракта си говорим колегиално, като и ученикът надава ухо.

                                                                                                   

                             Вижте и най-изявените ученици от моята игра с езикови  правила!

                            Това е Габриела, която е спортистка, но с дисциплина се стига далече…!

                            Това е Сашо – с много прочетени книги и голям интерес към есеистичния стил на писане. А и той самият се изявява с писателски опити.

                            Не на последно място важно внимание ще отделя и на мои целогодишни фенове (:-ох), единайсетокласници, които вече работят с моите книги ( и двете!). Благодаря за доверието и на учителите, и на учениците!!!

                         

                             На снимката виждате Стоян Петров, а на следващата  – Петя Царова от 11 “а” , която се представи и като фотограф, благодарение на нея успяхте, драги читатели, да се запознаете с някои от участниците в изявата. Петя и римува, и се интересува от нормите в езика, и чете романи и за удоволствие! От името на всички Петя ми подари един вид бегония (много ми хареса, защото сред стайните цветя този вид липсва в колекцията ми!):

                         Ориентирам се към своя край на представянето:

                               И най-накрая на чаша бира и още нещо…

                           Оставям края отворен, за да го допишете и да начертаете мисловно бъдещите ми забавни деяния! Истинското забавление и удовлетворение дължа на моите преподаватели и на всички, които вярват в мен и ме подкрепят! БЛАГОДАРЯ ВИ!