“…Нашият живот кратък е,   

                     …бързо ще свърши…

                    пристига смъртта като светкавица…

                    изтъргва ни ЖЕСТОКО…

                    на никого не ще го спести. 

                    ДА ЖИВЕЕ АКАДЕМИЯТА!

                    ДА ЖИВЕЯТ ПРОФЕСОРИТЕ!

                   ДА ЖИВЕЕ ВСЕКИ ЧЛЕН!

                   ДА ЖИВЕЯТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ!

                   И ДА СА ВИНАГИ В ЦВЕТУЩО ЗДРАВЕ!

                   ДА ЖИВЕЯТ МОМИЧЕТАТА…

                   ГРАЦИОЗНИ И С КРАСИВИ ФОРМИ!

                   ДА ЖИВЕЯТ И ЖЕНИТЕ…

                  НЕЖНИ… ЛЮБЕЗНИ…

                  ДОБРИ… РАБОТЛИВИ!”