Благодарности на колегите от Московския държавен университет “М. В. Ломоносов” (Факультет иностранныйх языков и регионоведения) за огромния сборник с научни трудове, който  изпратиха за участието ми в конференцията (“Език. Култура. Превод. Комуникация”), посветена на юбилея на декана на факултета – доктор на филологическите науки, професор Галина Молчанова. 

20160524_16195320160524_16193420160524_16523420160524_161914