Здравейте,

Имам конкретен въпрос във връзка с разчитането на едно изречение от Кодекса за социално осигуряване. Това е чл. 41 ал.1, която гласи: „Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изчислява в размер 80 на сто, а за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест – в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността”. Копирал съм го директно от кодекса. Според мен тази алинея е написана много неграмотно. Как да се разчете, обаче? Дали за всички осигуряващи се трябва да се гледат доходите за предходните 18 месеца или само за самоосигуряващите се? Ако има разделение, в единия случай, базата за определяне размера на обезщетение е настоящото заплащане. В другия, база са доходите за предходните 18 месеца. Така че, важно е да се знае КСО прави ли разделение на самоосигуряващи се и други или не.
За мен е очевидно, че разделение има. Вие какво мислите?

ОТГОВОР:

Г-н Бояджиев,

И за мен тази алинея е написана неграмотно (ох…, за нашите “грамотни” депутати!) – противопоставителният съюз “а” разграничава самоосигуряващите се, като изисква да са имали внесени осигуровки за предходните 18 календарни месеца от месеца на настъпване на неработоспособността. А за останалите осигурени НЕ става ясно, че отново се вземат под внимание вноските от предходните 18 месеца. Така написаното изисква тълкуване на КСО от специалист на гореща телефонна линия. Дали целенасочено се пише неграмотно и се създават “горещи телефонни линии” с цената на един градски разговор?! – Не зная. А и няма логика да се дисквалифицират “уж” специалисти! Но е ясно, че всичко в тази страна трябва да се проверява от няколко източника!  “КОЙТО ДОБРЕ ПОЗНАВА ПЪТЯ, НЕ СЕ УМОРЯВА.”

Благодаря Ви за въпроса. Пишете и за други недоразумения (на нашите депутати, а и не само)!

Бъдете здрав!