За учението няма възраст, раса или пол!
Учението е сила за твоето бъдеще!
Учението е безценно знание!