Scan_20170526_110117

 

Благодаря на колегите от Казахстан. Ще продължа да работя съвместно и с тях…