Scan_20170810_232112Scan_20170810_231851

Подпис: асоцииран професор на РАМ – Димитрия Желязкова